4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแล อํานวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม ประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแล อํานวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม โดยมี พ.ต.อ.โอฬาร สุขเกษม ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นำกำลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม, ตํารวจสันติบาล ,ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ,สถานีตํารวจทางหลวง 1 กองกํากับการ 4 กองบังคับการ ตํารวจทางหลวง ,ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,เทศบาลเมืองมหาสารคาม ,กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม รวมกําลังพลกว่า 160 นาย เข้าร่วมพิธี

 

*****พล.ต.ต.ดิเรก  กล่าวว่า ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค 4 ได้กําหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ซึ่งตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ได้กําหนดจัดกิจกรรมปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงกําลังป้องปรามไม่ให้คนร้ายกระทําความผิด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งเป็นการสร้างแรงกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ทุ่มเท พละกําลัง แรงกาย แรงใจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข