รองเจ้าคณะจ.แพร่ ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพอุทิศถวาย พระพรหมวชิรเจดีย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระครูบัณฑิตเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ พระครูวิสิฐชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสองแคว, พระครูสมุห์อุเทน สิริสุวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดร่องแดง, พระมหานพณัช เขมานนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองและคณะกองงานเลขานุการวัดพระธาตุช่อแฮฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรเจดีย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก