วัดพระธาตุช่อแฮ ถือฤกษ์ 144 ปี ชาตกาลพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ผู้บูรณะองค์พระธาตุช่อแฮ จัด 4 งานใหญ่

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 07.39 น.วันที่ 11 มิ.ย.65 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพศักดิ์ หงษ์ศรีสุวรรณ ประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคง จ.ปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยเนื่องในวันรำลึก144 ปี ชาตกาล พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย นักบุญแห่งล้านนาไทยผู้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุช่อแฮ เมื่อปี พ.ศ.2467 เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีขาลของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย และพิธียกช่อฟ้าเอก พระวิหารพระเจ้านอน ที่ลานพระวิหารพระเจ้านอน ป็นที่ประดิษฐานพระเจ้านอน

*****ทั้งนี้วัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับงบประมาณในการบูรณะจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวนหนึ่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานในพิธี อธิษฐานเจิมช่อฟ้า  ปิดทองคำเปลว ผูกผ้าสีชมพู คล้องมาลัย 2 ชายประพรมน้ำพระพุทธมนต์  ประกอบพิธีชักสายสิญจน์ ยกช่อฟ้าเอกประดิษฐานบนหน้าบันพระวิหาร พร้อมด้วยสงฆ์ นายไพศักดิ์ หงษ์ศรีสุวรรณ ประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคง จ.ปทุมธานี และคณะ

*****จากนั้นเวลา 09.19น. ประกอบพิธีหล่อพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่องจักรพรรดิตราธิราช พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอังคาร ของพระครูบาศรีวิชัย และพิธีหลอมทองคำ ปัญจมฤกษ์โดยมีพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง กทม.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการสวดธัมมสังคิณีมาติกาปาฐะ และเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมหล่อมทองคำปัญจมฤกษ์เนื่องในการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มทองคำองค์พระธาตุช่อแฮ และนายกิตตินันท์ นุชวานิช คณะสยามบวร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

*****โดยพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมคณะประกอบพิธีหล่อพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่องจักรพรรดิตราธิราช พระพุทธรูปประจำวันเกิดวันอังคาร ของพระครูบาศรีวิชัย ผู้มีเกียรติถือสายสิญจน์ ประกอบพิธีหล่อพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่องจักรพรรดิตราธิราช และพิธีหลอมทองคำ ปัญจมฤกษ์  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญจิตตภาวนา เป็นเวลา 144 วินาที (2 นาที 24 วินาที) ในการนี้มี นายไพศักดิ์ หงษ์ศรีสุวรรณ ประธานบริษัทบ้านฐานมั่นคง จ.ปทุมธานี นางสุนันท์ นุชวานิช สยามบวร สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจ.แพร่ นางปูรนีนุช ปิ่นแก้ว ผอ.สนง.พระพุทธศษสนาจ.แพร่ นางเกษร เกิดหลัง สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.แพร่ น.ส.เกษร ปลาลาส ประธานสภาวัฒนธรรมอ.เมืองแพร่ นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน หัวหน้าสนง.สาขาวิทยบริการม.รามคำแหงจ.แพร่ และคณะพร้อมประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก