ผู้ว่าฯนครราชสีมานำศิษยานุศิษย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล คล้ายวันเกิด”พ่อคูณ”

*****นครราชสีมา..จัดพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันเกิด”พ่อคูณ”โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการวัดบ้านไร่  ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์ พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด วันที่ 4 ตุลาคม  โดยแบ่งเป็นภาคเช้า  เวลา 06.00 น.  นายชยานนท์ สุวรรณทรัพน์ ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ (ปลัดอาวุโส) อ.ด่านขุนทด  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าสาร อาหารแห้ง  ที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านไร่ ซึ่งพระสงฆ์กว่า  100  รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วอุ้มบาตรเดินรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน

*****จากนั้น  เวลา 10.00 น.  พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณ กทม. ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส  ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด วันที่ 4 ตุลาคม  โดยประธานทั้งสองฝ่ายและผู้มีเกียรติ  ทอดผ้าไตรบังสุกุล จำนวน 10 ไตร  มีพระครูพิสิฐนวการ  รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด  พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์  พิจารณาผาไตรบังสุกุล  เมื่อพิธีสงฆ์เสร็จแล้ว  เจ้าคณะภาค 11 ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงการดน้างบารมีของหลวงพ่อคูณปริมุทโธ กับผู้ที่ไปร่วมงาน

*****ทั้งนี้ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่  ในอดีตเป็นผู้สร้างคุณงามความดี  สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น และบ้านเมืองของเรามากมายนานัปการ ได้บำเพ็ญทานบารมี ทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและถาวรวัตถุต่างๆ  ทั้งในด้านพุทธจักร  และอาณาจักร  เช่น ที่ว่าการอำเภอ  สถนีตำรวจ  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานสงเคราะห์  และสาธารณสถานต่างๆ  ซึ่งหากจะคิดเป็นมูลค่ำแล้วนับว่ามีราคามากมายมหาศาล กว่า 4 พันล้านบาท

*****นอกจากนี้ ยังเป็นพระนักปฏิบัติทั้งทาต้านคันถะธุระและวิปัสสนาธุระ  เป็นที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสของพระสงฆ์  พุทธศาสนิกชน  และคนทั่วไปทุกสารทิศ  ทั้งในประเทศต่างประเทศ  มีคติธรรมคำสอนที่ตรงไปตรงมา  เข้าใจง่าย ลึกซึ้ง กินใจ เป็นอมตะ ง่ายต่อชนทุกชั้นที่จะนำไปปฏิบัติ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  นำความสงบสุขร่มเย็นตลอดมา  ปฏิปทาด้านต่างๆ ได้เจริญสมถะปฏิบัติมา จนกระทั่งได้ละสังขารมiณภาพไป  นับว่าเป็นการสร้างคุณประโยชอันเป็นหิตานุหิตะประโยชน์  แก่บวรพระพุทธศาสนา  สังคมและประชาชน จนสุดที่จะพรรณนได้ เพราะมุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ได้เสียสละความสุขส่วนตน ปฏิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธวจนะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สมเป็นปูชนียบุคคลตลอดมา