งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมหลังติดปัญหาโควิดมานาน ประชาชนแห่เที่ยวงานแน่นขนัด

*****นครปฐม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดโพธิ์  ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมบำเพ็ญกุศล ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์เมื่อวันที่ 5 พ.ย.65 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนประชาชนร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมบำเพ็ญกุศล ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยงานจัดถึงวันที่ 13 พ.ย.65

*****นอกจากนี้เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไว้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และรำลึกถึงวันที่พระสมณทูต มีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ เป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลั่นฆ้องเปิดงานฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนมัสการพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ โดยมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในวันเปิดงานวันแรกอย่างคึกคัก