บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 จำนวน 10 วัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,304,000 บาท

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ณ วัดปลวกเกตุ ม.5 ต.เชิงเนิน จังหวัดระยอง  เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

*****สำหรับในปี 2565 นี้ ไออาร์พีซี ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซีจำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดปลวกเกตุ, วัดเนินพุทรา, วัดเกาะกลอย, วัดตรีมิตรประดิษฐาราม (ขวากลิง),วัดบ้านแลง,วัดนาตาขวัญ, วัดยายดา, วัดตะพงนอก, วัดเขาพระบาท และวัดตะพงใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,304,000 บาท  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

         นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน