4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็ยวันมี่ 28 มี.ค.66 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 29/2565 มติที่ 955 เห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

*****โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธาน พร้อมกับพระภิกษุสามเณร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ในการนี้พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอ.เมืองแพร่ และพระเมธีวชิรธรรม รองเจ้าคณะอ.เมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดดอยเล็ง และพระสังฆาธิการวัดต่างๆมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์อีกด้วย