update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

ครอบครัวคนใจบุญนำแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนมาปูลานองค์พระธาตุช่อแฮ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 พ.ค.66 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่  มีพุทธศาสนิกชนชาว จ.พิษณุโลก ชื่อคุณทิพย์ คุณฐิติโชติ ชยทัตโต พร้อมกับลูกๆได้แก่ คุณกษิรา คุณเกียรติธำรง ตระกูลจันทร์ คุณศุลีรัตน์ คุณยุทธนา สงนริทร์  ดร.มาร์ฏา ดร.วรเดช ณกรม คุณสุรัสวดี คุณชัพชัย นิธาศ  คุณวัฒนา มงคลพรม คำสุข และครอบครัว นำแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนมาปูลานองค์พระธาตุช่อแฮ

*****คุณทิพย์ – คุณฐิติโชติ ชยทัตโต กล่าวว่า เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนเกิดของลูกๆในครอบครัว รวมทั้งตัวเองด้วย จึงมาทำบุญด้วยการนำแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนมาปูลานองค์พระธาตุช่อแฮ ด้านพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า นับเป็นสิ่งที่ดียิ่งที่มีพุทธศาสนิกชน มาทำบุญวันเกิดด้วยการนำแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนมาปูลานองค์พระธาตุช่อแฮ ทำให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ ส่วนอานิสงค์เชื่อกันว่าทุกคนจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ทั้งลาภยศและชื่อเสียง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะใดก็จะเป็นที่นับหน้าถือตา มีบารมีเป็นที่ยำเกรงของบริวารและคนรอบข้าง ทั้งยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนอื่นได้พักพิง

*****สำหรับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงนั้นเคยปูแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อนบริเวณลานองค์พระธาตุช่อแฮ รวมทั้งบริเวณรอบวัดด้านบนมาแล้ว แต่ชำรุด จึงได้รื้ออกไป พอกับคุณโยมทิพย์ – คุณโยมฐิติโชติ ชยทัตโต และครอบครัวได้มาทำบุญวันเกิด ก็สมปรารถนาตามความต้องการของวัด ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วย นอกจากนี้ทางวัดยังพื้นที่บริเวณด้านบนพระธาตุที่จะต้องปูแผ่นยางกันลื่นและกันความร้อน ตลอดจนได้สร้างสุขาสุขสโมสรเพื่ิอคนทั้งมวล เพื่ออำนวยความสะดวกพุทธศาสนิกชน ทุกท่านสามารถทำบุญได้ ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 518-236841-3 ส่งสลิปโอนเงินที่กล่องข้อความเฟสบุ๊ค วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ใบอนุโมทนาสามารถนำไปลดหย่อน