8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯและพิธีสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 17ปี

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และคณะสงฆ์พร้อมกับศาสนการวัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ตามมติมหาเถรสมาคม และจัดพิธีสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 17 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

*****โดย พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเครื่องทองน้อย บูชาบูรพาจารย์ และนางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลฯและพิธีสมโภชพระอารามหลวง ครบรอบ 17 ปี พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมเทียนชัย และจุดเทียนชัย และนำเจริญจิตภาวนา

*****สำหรับพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกวัดราษฏร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่123 ตอนที่ 96 ง ลงวันที่ 19 ก.ย.2549 จนถึงบัดนี้พระธาตุช่อแฮ ได้เป็นพระอารามหลวง ครบรอบ 17ปี