4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

ผวจ.อุตรดิตถ์ อ่านพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระปัญญากรโมลี เป็นพระราชาคณะชั้นราช

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข้าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566  เวลา 17.30 น.ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนาม”พระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” โดยมีขบวนแห่ต้อนรับจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ไปยังวัดท่าไม้เหนือ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และอ่านพระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

*****นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผวจ.อุตรดิตถ์ อ่านพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระปัญญากรโมลี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวชิรากร”    ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระพระปัญญากรโมลี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา มหาคณิสสรบวรสังฆราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าไม้เหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1  ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม  2566

*****พระปัญญากรโมลี มีนามเดิมว่า นิพนธ์ ฮวดเกิด เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2505 ที่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2526  ที่วัดโรงม้า ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระครูพิชัยธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดดอกไม้ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์แป้น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการสงวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์   หลังอุปสมบทมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ จากสำนักเรียนวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

*****ลำดับสมณศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็น พระใบฎีกานิพนธ์ ปญฺญาสาโร  พ.ศ.  2533เป็น พระปลัดนิพนธ์ ปญฺญาสาโร พ.ศ. 2539 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิปัญญาสาร พ.ศ. 2547 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2550 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.  2556 เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2557 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2558 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระปัญญากรโมลี พ.ศ. 2566 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน