16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์

***ร้อยเอ็ด…ผู้สื่อข่าวรายงารนว่า เช้าวันที่ 28 ก.พ.นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

*** การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย

*** โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบิณฑบาตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา

*** ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป