ใช้ภาพวาดสอดแทรกธรรมะแก่เยาวชน

***สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดหนองทอง หมู่11 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย หลังทราบว่าพระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร (พระอาจารย์หมู) เจ้าอาวาส ได้จัดสร้างถ้ำเรืองแสง ให้ประชาชนได้เข้าชม นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดศิลปะการวาดภาพงานประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนา ด้วยสีสะท้อนแสงแล้ว ยังได้มีการสอดแทรกธรรมะรูปแบบใหม่ให้แก่เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย

***พระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร (พระอาจารย์หมู) เจ้าอาวาสวัดหนองทอง กล่าวว่า สาเหตุที่สร้างถ้ำเรืองแสงขึ้นมานั้น  เพราะปัจจุบันนี้เยาวชนจะเข้าวัดน้อยลง การเผยแพร่ธรรมะให้แก่เยาวชนก็น้อยลงตามไปด้วย  จึงมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ธรรมะในรูปแบบใหม่ โดยการสร้างถ้ำขึ้่นมา ภายในถ้ำจะติดตั้งหลอดไฟ Blacklight ทั้งหมด  และมีการวาดภาพงานประเพณีที่สำคัญทางพุทธศาสนาด้วยสีสะท้อนแสง  เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาด้วย

***เจ้าอาวาสวัดหนองทอง กล่าวอีกว่าสำหรับภาพที่วาดเสร็จไปแล้วนั้น เป็นภาพเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ของ จ.สุโขทัย เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ โดยรวบรวมเรื่องราวต่างๆของงานไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีลอยโคม การแสดงพลุ  รวมทั้งวัฒนธรรมต่างของชาวสุโขทัย นอกจากนี้ภายในถ้ำ ยังได้วาดภาพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ด้วย เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พุทธประวัติและซึมซับความงามในศิลปะการวาดภาพไปพร้อมๆกัน