วัดพระธาตุช่อแฮจัดกิจกรรมทอผ้าห่มพระธาตุยาวที่สุด เดินธรรมยาตรา หลอมทองคำ เวียนเทียนฯลฯสัปดาห์วันวิสาขบูชา

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวว่า  เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พ.ค.65 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ได้นำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

*****วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ดังนี้ วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.การทอผ้าห่มพระธาตุยาวที่สุดเป็นปฐมกฤษ์ โดยนายหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่  ชมนิทรรศการเครืองสักการะองค์พระธาตุ ภาคบ่ายการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 10-11 พ.ค.ภาคบ่ายการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา สวดเบิกแบบโบราณล้านนาเมืองแพร่ วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. รวมพลังปลูกต้นไม้ในพระพุทธประวัติ ณ สวนพุทธธรรมรุกขชาติช่อแฮ ภาคบ่าย การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

*****ส่วนวันที่ 13 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ นักเรียนร.ร.เมืองแพร่ ภาคบ่ายการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 14 พ.ค.65 เวลา 16.00 น. เดินธรรมยาตราของพุทธศาสนิกชน บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลต.ช่อแฮ  การตีกลองปูจา การฟ้อนบูชาพระรัตนไตยและบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ โดยชมรมสุขภาพบ้านพันเชิงภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 15 พ.ค.65 วันวิสาขบูชา เวลา 06.30 น.ทำบุญตักบาตร  ฟังพระธรรมเทศนา เวลา 16.00 น.หลอมทองคำจตุฤกษ์ และเวียนเทียนภาคค่ำ สวดมนต์ ทำวัตรเย็นปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและสวดเบิกแบบโบราณล้านนาเมืองแพร่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำเนื่องในวันวิสาขบูชา ในระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง