ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาฯเดินหน้าสู่เจตนารมณ์การเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาของโลก

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2565 ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ (พระ-เทพ-วิน-ยา-พร) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระปลัดธันวา วิชฺชากโร เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง ร่วมเทศนาธรรม และมีนางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมแถลง และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

*****นายไกรศร กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2565 เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองพระ มีจำนวนวัดมีพระเป็นจำนวนมาก จะใช้โอกาสนี้เพื่อการเผยแพร่และประกาศการใช้ธรรมะครองใจคนอย่างยิ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นที่เคารพสักการะ อยากให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้รับรู้ และเดินหน้าสู่เจตนารมณ์แห่งพระพุทธศาสนา เผยแพร่ให้ทุกเชื้อชาติในโลกได้รับทราบถึงพระบรมสารีริกธาตุ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ให้เป็นมรดกของโลก เพื่อการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้ไว้ตลอดไป

*****ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-15 พ.ค.65 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลายและสอดคล้องกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นโอกาสให้ประชาชนได้ปฏิบัติบูชา เพื่อให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในธรรม และได้ชำระจิตใจ รวมทั้งได้เข้าถึงซึ่งแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาด้วย ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว หรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีการประดับตกแต่งธงทิวตราธรรมจักร ตราสิบสองนักษัตร และหัวนะโม บนถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของจังหวัดตลอดเส้นทาง รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยโคมไฟส่องสว่างอย่างสวยงามด้วย

*****นอกจากนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ ยังกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา กิจกรรมเสวนาธรรม “ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้สู่พระพุทธศาสนา 4.0” กิจกรรมศรัทธามาหานครฯ (จุดเช็คอิน) พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน และกิจกรรมเดินวิ่งวิสาขบูชาด้วย