จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 นายราชันย์  ซุ้นหั้ว รองผวจ.นนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ”  ที่วัดอุทยาน อ.บางกรวย มีหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวนนทบุรี เข้าร่วมวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ สำหรับกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอน มากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน