เทศกาลถือศีลกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนเมืองเบตงคึกคัก แห่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรให้เศรษฐกิจดีขึ้น

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 ก.ย.65ไปสิ้นสุดในวันที่ 4 ต.ค.65 ส่วนใหญ่ชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ได้เข้ามาทำพิธีขอพรกันแบบครอบครัว และเครือญาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญ  รวมทั้งขอพรให้เศรษฐกิจดีขึ้น การทำการค้าขายเจริญรุ่งเรือง และขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข พร้อมกับการสืบสานประเพณีปฏิบัติในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ  โดยมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางมาขอพรเป็นจำนวนมาก

*****อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายของประชาชนในช่วง เทศกาลกินเจ พบว่าประชาชนบางส่วนจะไม่กินเจในปีนี้เนื่องจากเห็นว่าอาหารเจแพง เพราะมีการปรับราคาขึ้นถุงละ 10 บาท จากเดิม ถุง 30 -40 บาท ปัจจุบันถุงละ 35- 40 – 50 บาท  ประกอบกับเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะพึ่งฟื้นตัวจากการปิดประเทศที่ผ่านมา   เนื่องจากอำเภอเบตงในทุกปีจะมีชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาร่วมเทศกาลกินเจจำนวนมาก ทำให้เกิดเงินสะพัดในพื้นที่ในแต่ละปีกว่า 20 ล้านบาท ขณะเดียวกันประชาชนที่ถือปฏิบัติมาทุกปี ก็ยังคงกินเจเพราะตั้งใจทำบุญ ขอบอาหารเจและทานตามคนรอบข้าง โดยประชาชนจะออกมาซื้ออาหารเจ ด้วยตัวเองเพราะมีโครงการช่วยเหลือของภาครัฐเช่นคนละครึ่ง อย่างไรก็ตามปีนี้ราคาอาหารเจจะแพงขึ้นเมื่อเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่ผ่านมา

*****คาดว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีการจับจ่ายในช่วงเทศกาลกินเจกว่า 20 ล้านบาท โดยบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักโรงแรมที่พักเต็ม เนื่องจากมีการจองจากกรุ๊ปทัวส์มาเลเซีย  และในขณะเดียวกันในวันแรกในการถือศิลกินเจ ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่ยังไม่ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติ  เนื่องจากการจับจ่ายยังคงอยู่ในระดับต่ำ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทำให้ระมัดระวังในการจับจ่าย

เจษฎา สิริโยทัย /รายงาน