update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวร้อยเอ็ดแห่อัญเชิญและสมโภชอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ มณฑลพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.66 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วย พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญและสมโภชอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประกอบด้วยรถพระอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ขบวนธงชาติ ธงธรรมจักร รูปเหมือนหลวงพ่อวิริยังค์ จากววัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ไปยังมณฑลพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดูแลแสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สาขา 277 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และอีก4 สาขาในจังหวัดร้อยเอ็ด คณาจารย์ คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

***** เมื่อขบวนมาถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี รับอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม จากผู้ดูแลทั้ง 6 สาขา ประกอบด้วย  และอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ระหว่างนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพทั้ง 6 สาขา เข้าถวายพวงมาลัยสักการะอัฐิธาตุ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีและเจ้าภาพ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานจุดเทียนส่องธรรม พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ศิษย์มีครูและการทำความดี จากนั้น คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดพระพุทธมนต์ เพื่อสมโภชอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม รวม 9 จบ ร่วมกันนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นอาจาริยบูชา เป็นเวลา 11 นาที เป็นอันเสร็จพิธี

*****พิธีอัญเชิญและสมโภชอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มณฑลพิธีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเช้า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  101 รูป   จากนั้นเวลา  08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้ชมนิทรรศการ ผลงาน และถือโอกาสได้กราบถวายสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตลอดทั้งวัน และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ในภาคเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 101 รูป จากนั้นเป็นพิธีส่งมอบอัฐิธาตุไปยังทั้ง 6 สาขา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

*****สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาและทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มั่นคง และเป็นผู้ให้กำเนิด สถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศแคนาดาอีกด้วย สถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) เป็นสถาบันที่มุ่งสอนให้ผู้คนรู้จักทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและทุกศาสนา ปัจจุบันมีสาขาถึงกว่า 311 สาขาทั่วประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินธโร) เป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยอัฐิธาตุของหลวงพ่อฯได้มอบแก่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ