update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯสระบุรีพร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

*****สระบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายผล  ดำธรรม ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วยนางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค โดยหลังจากที่ทำบุญตักบาตร พระสุนทรธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธแสงธรรม เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี(ธ) กล่าวสัมโมทนียกถา

*****วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันพระธรรมที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ(15 ค่ำ เดือน 3) มีพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นทั้งหมดล้วนพระอรหันต์ โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ มีใจความย่อว่า ละความชั่ว ทำความดี นับว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาอย่างแท้จริง

สมพงษ์ ปานรุ่ง/รายงาน