update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯสุโขทัย นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพล

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุชาติ ทีคะสุข  ผวจ.สุโขทัย  นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ที่ศาลาการเปรียญวัดไทยชุมพล ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย โดยนำอาหารคาวหวานมาถวายเป็นภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งฟังแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยมี นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  นส.พัชรอร วงศ์กำแหง  รองผวจ.สุโขทัย  นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์  รองผวจ.สุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี

*****ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันพระธรรมที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ได้แก่ วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ(15 ค่ำ เดือน 3) มีพระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย  พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นทั้งหมดล้วนพระอรหันต์ โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนแก่พระภิกษุสงฆ์ มีใจความย่อว่า ละความชั่ว ทำความดี