update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุช่อแฮให้ประชาชนสรงน้ำเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมพระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนชาวจ.แพร่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุช่อแฮ และนำองค์พระธาตุช่อแฮจำลอง พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล และพระธาตุจำลองทั้ง 12 ราศี ให้ประชาชนได้สรงน้ำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณลานวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่เมื่อวันที่ 16 เม.ย.66

*****นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนชาวจ.แพร่ ยังได้กราบขอพรพระะโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระภิกษุสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดพระธาตุช่อแฮที่สูงวัยอีกด้วย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิ