update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช แถลงข่าวพร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 โดยมีพระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) ,ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และที่ปรึกษาชมรมรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรม และโอกาสนี้มีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงข่าว

*****สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่และประกาศการใช้ธรรมะครองใจคน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นหลากหลาย ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวลพร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แห่งความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา มีการประดับตกแต่งธงทิวตราธรรมจักร ตราสิบสองนักษัตร และหัวนะโม รวมทั้งมีการตกแต่งด้วยโคมไฟส่องสว่างในเส้นทางถนนราชดำเนินตลอดเส้นทาง

 

*****นอกจากนี้ ในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ยังกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ,การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม ,การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566  ,กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี” ,พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ,พิธีทำบุญตักบาตร ,กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบูชาเวียนเทียน พิธีกวนข้าวมธุปายาส และกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา พุทธบูชา 2566 ด้วย.