25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

สายบุญเมืองน้ำดำรวมใจร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์วางศิลาฤกษ์สร้างศาลเจ้าปู่กุงศรี

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี  พร้อมด้วยนายสัญญพงค์ ศิริเรืองวัฒนา ปลัดอาวุโส นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรม รศ.ดร.สังคม ศรีโคตร ปลัดทต.หนองบัว  พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอหนองกุงศรี ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างศาลเจ้าปู่กุงศรี ที่บริเวณศาลเจ้าปู่กุงศรี หลังวัดสว่างกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอหนองกุงศรี

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า ศาลเจ้าปู่กุงศรี ซึ่งถือว่าเป็นเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวอำเภอหนองกุงศรีให้ความเคารพนับถือมาช้านานตั้งแต่ตั้งอำเภอหนองกุงศรีขึ้นมา ทุกๆปีในช่วงกลางเดือนมกราคม ก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีเป็นประจำ และทางอำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนก็จะร่วมกันเฉลิมฉลอง เป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งใหญ่

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวต่อว่า ด้วยศาลเจ้าปู่กุงศรีเป็นสถานที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวอำเภอหนองกุงศรีและอำเภอใกล้เคียงมาช้านาน ทุกเช้าวันพุธก็จะมีประชาชนใกล้ไกลมากราบไหว้และแก้บนตามที่ขอไว้จนประสบความสำเร็จ  ต่อมาบริเวณสถานที่ตั้งของเจ้าปู่เกิดการชำรุดทรุดโทรม แม้จะมีการบูรณะปรับปรุงมาโดยตลอด ทางส่วนราชการ ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจึงอยากให้มีการสร้างศาลเจ้าปู่กุงศรีขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลน่าเคารพบูชานับถือมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นทางอำเภอจึงมีมติอนุมัติงบประมาณกองทุนเจ้าปู่กุงศรี จากรายได้หลังจัดงานประจำปีบวงสรวงเจ้าปู่ เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท แล้วถึงค่อยประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา เชิญมาร่วมบริจาค

*****นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี กล่าวว่าในส่วนของเทศบาลตำบลหนองกุงศรีนั้น เบื้องต้นได้วางแผนกับทางสภาเทศบาลเอาไว้ เพื่อเตรียมจัดตั้งงบประมาณไว้จำนวน 500,000 บาท เพื่อมาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณศาลเจ้าปู่กุงศรี หลังจากที่ทำการสร้างศาลเจ้าปู่กุงศรีเสร็จ

*****นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี ในนามประธานจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์เจ้าปู่กุงศรีในครั้งนี้ กล่าวว่า ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศาลเจ้าปู่กุงศรีในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประกอบพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะก่อนฟ้าสางจะประกอบพิธีมีฝนตกตลอดทั้งคืน รุ่งเช้ามาท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญได้มีกลุ่มพ่อค้าประชาชนที่มีความศรัทธาเคารพนับถือเจ้าปู่กุงศรี ทั้งในอำเภอ ต่างอำเภอและต่างจังหวัดในบางส่วน ได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมเป็นสายบุญบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างศาลเจ้าปู่กุงศรีในครั้งนี้มาเป็นจำนวนมาก ทั้งเป็นเงินสดและโอนผ่านบัญชีกองทุนเจ้าปู่กุงศรีของธนาคารออมสิน และโอนผ่านบัญชีของประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี จนได้ยอดเพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณที่ตั้งไว้ร่วม300,000 บาท และทางคณะกรรมการกองทุนเจ้าปู่กุงศรี และชาวบ้านได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนสายบุญทุกๆท่านร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าปู่กุงศรีได้ตลอดเวลา โดยโอนผ่านบัญชีกองทุนเจ้าปู่ของธนาคารออมสิน หมายเลขบัญชี 020259899043 และบัญชีของประธานวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 4461003086 และสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-9654058 เพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อของท่านบันทึกรายนามผู้บริจาคไว้ในโอกาสต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน