8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวัรนที่ 12 ก.ย.66  นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี พระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

*****สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐาน ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยสถาบันกรรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติ และกรณียกิจ รวมถึงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ตามรอยพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเกียรติคุณด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเจริญรอยตามพระจริยวัตรของเจ้าพระคุณฯ ผู้ทรงใฝ่พระทัยในวิปัสสนาธุระและการเจริญพระกรรมฐาน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ