8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮ จัดงาน “วันนวมินทรมหาราช”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกำหนดให้เป็น “วันนวมินทรมหาราช” นั้น ในส่วนของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จสักการะวัดพระธาตุช่อแฮ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในบริเวณวัดพระธาตุช่อแฮในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2501

*****เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงจึงได้จัด พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.30 น.พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีสงฆ์ และแสดงพระธรรมเทศนา “ธรรมิกมหาราชกถา”ตัวแทนผู้ร่วมพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระสงฆ์ 8 รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล เสร็จจากพิธีสงฆ์ มูลนิธิพระธาตุช่อแฮมอบข้าวสารและน้ำดื่ม แก่ ประชาชน จำนวน 70 ชุด

*****ส่วนเวลา 13.00 น.นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  อย่างเป็นทางการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระภิกษุ สามเณร และผู้เข้าร่วมพิธีทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล  แผ่เมตตา