6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮฯสอนตัดลายกระดาษ เพื่อใช้ติดโคม และตุงล้านนาฟรี

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮ โดยตัดลายกระดาษ เพื่อใช้ติดโคม และตุงล้านนาฟรี โดย อาจารย์ประเสริฐ มหามิตร ปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศาลาบาตร4 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เนื่องจากประเพณีทางภาคเหนือ มีการประดับโคมในวันยี่เป็ง ปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พ.ย. 66 และมีการถวายตุงเป็นเครื่องบูชาและอุทิศถวายเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา หรือถวายตุงเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงมีการใช้โคมและตุงตลอดเวลา มีนักเรียน ชาวบ้านในต.ช่อแฮและต.ป่าแดง นักท่องเที่ยวที่ ที่มาไหว้วัดพระธาตุช่อแฮ สนใจได้มาเรียนรู้สอนตัดลายกระดาษ เพื่อใช้ติดโคม และตุงล้านนา

*****พระมหาพิชัย วิชยสิริ พระเลขาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเจริญพร ว่าทางวัดพระธาตุช่อแฮ ได้จัดสอนกิจกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ที่ 1และวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนฟรี จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ ณศาลาบาตร 4 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่