16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

อธิบดีกรมการศาสนา เปิดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ตักบาตรหาบจังหัน บริเวณถนนชุมชนท่องเที่ยวบ้านหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณถนนชุมชนท่องเที่ยวบ้านหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ประธานเปิดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ตักบาตรหาบจังหัน โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและนายสุระพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต  ธนวัฒน์ รอง นายก อบจ.อุตรดิตถ์ นายอนันต์  สีแดง ผอ.ททท. สำนักงาน แพร่- อุตรดิตถ์ และวัฒนธรรมจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกิจกรรม

*****นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ทางกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนคุณธรรมพลังบวรและวัดหาดสองแคว งานดังกล่าว ถือเป็นจุดเสบียงบุญ ที่ Amazing และต้องห้ามพลาด 1 ใน 10 ของประเทศไทย ที่กรมการศาสนา ได้คัดเลือกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้เข้าไปสัมผัสและสะสมบุญกันและมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดกระแสพาครอบครัวหิ้วตะกร้าเข้าวัดทำบุญและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (Soft Power) ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมฯ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา  ทั้งในวันและนอกเหนือจากวันธรรมสวนะ และในโอกาสต่างๆ

*****โดยภายในงาน นอกจากมีการตักบาตรและหาบจังหันที่ Amazing และสวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่น ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ ช้อป แชะ ชิม และอุดหนุนของฝากของที่ระลึกและอาหารพื้นถิ่น พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีย้อนยุคได้ฟรีตลอดงาน ตั้งแต่ 12.00 น.  เป็นต้นไป จนถึง 21.00 น. ณ ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียง กาดฮิมหลิ่ง หรือศูนย์เรียนรู้สวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว อำเภอตรอนอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ การตักบาตรหาบจังหัน ของพี่น้องลาวเวียงชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านหาดสองแคว ที่มีการสืบสานและรักษาสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power ของชุมชน ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างความสุข สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดอุตรดิตถ์

*****สำหรับประเพณีตักบาตรหาบจังหัน หรือประเพณีการหาบสาแหรก เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่สำคัญของชาวลาวเวียงหาดสองแคว ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อและวันสำคัญทางพุทธศาสนา คำว่า “จังหัน” คือ ภัตตาหารที่จะถวายแด่พระสงฆ์ในยามเช้า ปกติทุกเช้าพระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาตไปตามหมู่บ้าน จะมีชาวล้านออกมายืนรอใส่บาตรเฉพาะข้าวสุก (ข้าวเจ้า)  ส่วนกับข้าว อาหารคาวหวาน จะใส่สำรับวางไว้บนแป้นไม้หน้าบ้านของตนเอง โดยจะมีนางหาบ นายหาบ เดินเก็บสำรับตามแป้นไม้ใส่สาแหรก แล้วหาบไปส่งที่วัด นำจัดถวายพระแล้วรอจนพระฉันเสร็จและให้ศีลให้พร จากนั้นจะหาบสำรับอาหารไปวางคืนไว้ตามแป้นไม้หน้าบ้าน

*****โดยการหาบจังหัน ที่เชื่อว่ายิ่งหาบหนักยิ่งได้บุญมาก ปัจจุบันชาวชุมชนลาวเวียง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ มีการสืบทอดวิถีชีวิตอันงดงามและเป็นอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ในเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา นุ่งขาวร่วมประเพณีตักบาตรหาบจังหัน ตลอด 3 เดือน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมสืบสานเรียนรู้ พร้อมจัดเป็นกิจกรรม สำหรับนักท่องเที่ยว มีที่พักโฮมสเตย์ของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงวิถีพุทธ เพื่อได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนลาวเวียงอีกด้วย

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน