16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

นายอำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธรรมประกาศ ประจำปี 67

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเบตง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธรรมประกาศ ประจำปี 2567 ที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อำเภอเบตง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม

*****นายอมร  กล่าวว่า  อำเภอเบตงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตง และทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศประจำปี 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2567 ณ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธาธิวาส  โดยที่ประชุมได้มีการจัดผังรูปขบวนเดินขบวนแห่ผ้า พร้อมกำหนดเส้นทางขบวนเดินแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์ฯ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง

*****สำหรับพระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร  จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535  โดยโครงสร้างของพระมหาธาตุเจดีย์ฯ เป็นคอนกรีดเสริมเหล็ก สถาปัตยกรรมเป็นแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง 1 องค์ และเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 องค์ ผนังภายนอกผกด้วยโมเสกสีทองจากประเทศอิตาลี ผนังภายในชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 เป็นภาพวาดศิลปะไทยที่อ่อนช่อย งดงาม รวมทั้งภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ใส่กรอบ ไม้ติดผนัง ที่ประณีต สวยงามอย่างยิ่ง อันประมาณค่ามิได้อีกจำนวนหลายภาพ ชั้นบนสุดขององค์เจดีย์บรรจุพระบรมสาริกาธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวได้สักการะบูชา นับจากปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน