อำเภอสหัสขันธ์ระดมสิ่งของภาครัฐ-ลุยมอบของผู้ยากไร้ หลังประสบปัญหาหนัก ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม หลังสภาพอากาศแปรปรวนร้อนสลับหนาวฝนตก และสถานการณ์ระบาดของโควิด

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  พร้อมด้วยนางเสาวดี  จันทร์ดี  มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้จำนวน 23 ราย  พร้อมเผยว่า อำเภอสหัสขันธ์ได้ร่วมบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดมสิ่งของที่จำเป็นประเภทเครื่องอุปโภค บริโภคหน้ากากอนามัย แจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม  และเงินทุน เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน  โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจึงได้ขอรับผ่าห่มคลายหนาวให้กับผู้ยากไร้โดยได้รับสนับสนุนจาก ธนาคาร ธกส. สาขาสหัสขันธ์  นำมามอบให้เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ให้ครบทุกพื้นที่  ทั้งนี้ได้มอบให้กับผู้ยากไร้ในตำบลโนนน้ำเกลี้ยง 6 ราย ตำบลนิคม 12 ราย และตำบลภูสิงห์ 5 ราย โดยจะออกมอบให้กับผู้ยากไร้ถึงบ้านเพื่อลดปัญหาการเดินทางและเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19

*****ทั้งนี้ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน หนาว ฝนตก และมีอากาศร้อน  มีผู้ยากไร้จำนวนมากที่ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว  ทาง ธกส.จึงได้นำผ้าห่มมามอบให้กับผู้ขาดแคลน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สำหรับอำเภอสหัสขันธ์มีผู้ยากไร้ในกลุ่มกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล 40 ราย  และอยู่ในระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ทั่วถึง

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน