ชาว ต.เวียงทองจัดมหกรรม”กาดขัวสลิงฮิมยม” แอ่วกาดเวียงตอง มองวิถีท้องถิ่น กำกิ๋นเมืองเปอเลอะ มาแอ่วเน้อ”กาดขัวสลิง”

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงาน นายศิวัช ฟูบินทร์  นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ร่วมงานมหกรรม”กาดขัวสลิงฮิมยม” แอ่วกาดเวียงตอง มองวิถีท้องถิ่น กำกิ๋นเมืองเปอเลอะ มาแอ่วเน้อ”กาดขัวสลิง” ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านทองเกศ หมู่ที่ 2 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น เมื่อเย็นวันที่ 10 พ.ค.65 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขัวสลิงข้ามลำน้ำยมซึ่งยังคงหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในพื้นที่อ.สูงเม่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลเวียงทอง

*****ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการแข่งขัน”ลาบจิ้นเมืองแป้น้ำพริกลาบของดีตำบลเวียงตอง” หรือการแข่งขันลาบขมเหนียว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีกันโดยการจัดการแข่งขันนี้มี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น นายมานะ กาศโอสถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นายสำราญ กองโกย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ นายสิงหา ข่มอาวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง สิบเอกวินัย เทพสาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ากำนันโส มณีกาศ กำนันบ้านกาศ  เป็นคณะกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้ มีเข้าแข่งขัน 12หมู่บ้าน

*****การปรุงอาหารพื้นบ้าน ลาบควายเวียงทอง ไม่เหมือนใครแห่งใดในโลก ลาบจนเขียงดั่งสนั่น เนื้อควายต้องสดมาก ๆ ตอนลาบต้องใช้แรงมากกว่าลาบสูตรไหนในโลก ใช้มะเขือพวง ลาบใส่ในเนื้อเพื่อทำให้เหนียวนุ่ม เครื่องในต้องครบลวกให้สุก ปรุงน้ำพริกด้วยเครื่องเทศพื้นบ้าน ใส่กลิ่นมะแขว่นเป็นเอกลักษณ์ลาบแป้ เมื่อผสมเนื้อลาบกับน้ำพริกลาบ คนให้เข้ากันต้องเหนียวชนิดที่คว่ำถ้วยใส่ลาบ แล้วลาบต้องไม่หล่นจากจานใส่ลาบ ผักกับลาบ ด้วยผักพื้นบ้าน มีบรรยากาศแข่งขันลาบขมเหนียวเวียงทอง ซึ่งนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมทำลาบและเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินหาผู้ชนะลาบควายเหนียวขม ตำบลเวียงทอง ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง

*****ทางด้านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น โดยนางผุสดี  ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวการจัดกิจกรรมในการจัดงานในวันนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

มณี  ม่วงทอง/รายงาน