อบต.ฝายหลวง เมืองลับแล จัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์องค์แรก สืบทอดยาวนานกว่า 1,000 ปี

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง  ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 เพื่อเป็นการบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณและสรงน้ำ เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์องค์แรกของเมืองลับแล ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปี พร้อมด้วย นายปรัชญา   เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล และ นายรัตน์ ประสารศรี ประธานวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง โดยมี นายชูชาติ   จันทร์วัฒนพงษ์  นายก อบต.ฝายหลวง กล่าวรายงาน พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

*****นายชูชาติ  จันทร์วัฒนพงษ์  นายก อบต.ฝายหลวง  กล่าวว่า สำหรับประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง โดยทาง อบต.ฝายหลวง อ.ลับแล ได้จัดบวนหาบน้ำอบน้ำหอม น้ำสะอาด ขบวนแห่เครื่องสักการะ บายศรี และขบวนแห่ต้นผึ้ง ต้นดอก ที่แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอลับแล ทั้ง 13 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ของ ต.ฝายหลวง  ซึ่งเป็นประเพณี ที่จัดขึ้นเพื่อบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณและสรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์ของเมืองลับแล ตลอดจนเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่พระองค์ได้สร้างบ้านแปลงเมือง จากชุมชนเล็กๆ 70 ครอบครัว ที่ได้อพยพมาจากอ.เชียงแสน จ.เชียงราย มาตั้งรกรากทำมาหากิน ในปี พ.ศ.1530 ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกๆปี

*****ดังนั้นทาง อบต.ฝายหลวง ร่วมกับชาวอำเภอลับแลจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง ถวายแด่เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร โดยจะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประพรมด้วยน้ำอบ น้ำหอม ขึ้นไปถวายสักการะดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร พร้อมถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ผ้าสามสี พวงมาลัย 7 สี 7 ศอก เพื่อเป็นการขอพรให้ประชาชนชาวตำบลฝายหลวง และชาวอำเภอลับแล ให้อยู่ดีกินดี ร่มเย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไม้ผลอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของบรรพบุรุษชาวลับแลที่สืบทอดมายาวนานกว่า 1,000 ปี

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน