พระครูโกศลพิพัฒคุณ เจ้าคณะ อ.สูงเม่น และคณะคณะศรัทธา มอบตู้เย็น เครื่องทำน้ำร้อน -เย็น 60 เครื่อง ให้ร.พ.สูงเม่น แห่งใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูโกศลพิพัฒคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น คณะสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร และผู้มีจิตศรัทธา มอบตู้เย็นและเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนกิจการคณะสงฆ์จ.แพร่ งานสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์อ.สูงเม่น โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผวจ.แพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการรับมอบตู้เย็น และเครื่องทำน้ำร้อน – เย็น จำนวน 60 เครื่อง พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จ.แพร่  ไปร่วมพิธีสนับสนุนการจัดงานนี้ โดยร่วมบริจาคตู้เย็น พร้อมกับพระเมธีวชิรธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่.และคณะสงฆ์

*****นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวว่าตามที่โรงพยาบาลสูงเม่น ได้มีการดำเนินการตามแผน “โครงการพัฒนายกระดับโรงพยาบาล” เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนพื้นที่อำเภอสูงเม่น อำเภอใกล้เคียง ในการรับบริการแพทย์เฉพาะทาง แบบใกล้บ้านใกล้ใจขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  อุบัติเหตุ (อาคาร คสล.5 ชั้น) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 60 เตียง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 และโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่จะเปิดให้บริการในเดือน กันยายน 2565

*****ปัจจุบันโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จากภาครัฐเพียงบางส่วน ทางโรงพยาบาลสูงเม่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล และคณะกรรมการมูลนิธิ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการจากทุกภาคส่วน ในวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม พร้อมคณะสงฆ์ พระภิกษุ – สามเณร ศิษยานุศิษย์  ญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบตู้เย็นและเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนี้  ตู้เย็นโตชิบา จำนวน 50 ตู้ ราคาตู้ละ 4,600 บาท รวมมูลค่า 230,000 บาท เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน 10 ตู้ ราคาตู้ละ7,500  บาท รวมมูลค่า 75,000 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 305,000 บาท

*****ขณะที่นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอผวจ.แพร่ กล่าวขอบพระคุณ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่  พระครูโกศลพิพัฒคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น คณะสงฆ์ พระภิกษุ – สามเณร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสูงเม่น คุณพ่อวิโรจน์ พอจิต ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น และคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้มีจิตศรัทธาว่า การมอบตู้เย็นและเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ให้กับโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ในวันนี้แสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ พร้อมเปีดให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอสูงเม่น และอำเภอใกล้เคียง หวังว่าโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่นี้ จะสามารถเปิดดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา และมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนในเขตอำเภอสูงเม่นและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ต่อไป