สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุมสัญจรครั้งที่ 2 พร้อมดูงานพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โคราชจีโอพาร์ค

*****นครราชสีมา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานเปิดงานประชุมสภาวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พร้อมศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ,ความคิด และประสบการณ์ จากตัวแทนผู้นำวัฒนธรรมในระดับอำเภอ ในการดำเนินงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา สร้างความร่วมมือในการรักษา สืบสาน ต่อยอดงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์บูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร ของจังหวัดนครราชสีมา ทำงานบูรณาการร่วมกันภายใต้การ ส่งเสริมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

*****โดยนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และประธานสภาวัฒนกรรมทั้ง 32 อำเภอ พร้อมด้วยนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง, รองประธานสภาวัฒนธรรม และ ประธาน วัฒนธรรมกลุ่มอำเภอเมือง พร้อมนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม พร้อมคณะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดวัฒนธรรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ทุก 2 เดือน ครั้งต่อไปจัดกิจกรรมสัญจรจัดขึ้นเขตโซน3อำเภอพิมาย