รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สตูล พร้อมคณะประชุมกับหัวหน้าผู้บริหารลาดา องค์กรพัฒนาเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เพื่อพูดคุยเปิดการท่องเที่ยวทางเรือ

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายไพศาล หลีเส็น รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.สตูล พร้อมคณะร่วมประชุมกับนายนัสมุสดีน บิน อับดุลมุสตอเล็บ หัวหน้าผู้บริหารลาดา องค์กรพัฒนาเกาะลังกาวี   รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  ที่ห้องทำงานของนายนัสมุสดีน บิน อับดุลมุสตอเล็บ ณ เกาะลังกาวี สำหรับการประชุมดังกล่าวทางนายไพศาล หลีเส็น ซึ่งนำตัวแทนภาคเอกชนที่ได้รับการมอบหมายจากนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผวจ.สตูล เข้าพบผู้บริหารสูงสุดของลาดาร์เพื่อพูดคุยเปิดการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างเกาะลังกาวีกับจ.สตูล

*****นายไพศาล หลีเส็น กล่าวว่า ทางนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผวจ.สตูล ฝากให้ไปพูดคุยในเรื่องการเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างเกาะลังกาวี-ตำมะลัง-เกาะหลีเป๊ะ อ.เมืองสตูล อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หยุดไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการ จ.สตูล ได้ฝากพูดคุยเรื่องแรงงานจากจ.สตูลไปทำงานที่เกาะลังกาวีอยากให้เปิดอำนวยความสะดวกให้แรงงานจ.สตูลไปทำงานที่เกาะลังกาวี  จากการพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของลาดาร์ในเรื่องการเดินเรือ  ทราบว่าทางผู้ประกอบการเรือของเกาะลังกาวีจะเปิดเดินเรือประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่ในเมื่อผู้ว่าราชการจ.สตูล มีความคิดอย่างนี้อาจจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจ.สตูลและคณะไปร่วมพูดคุย และอาจจะเปิดเดินเร็วขึ้นในเรื่องประเด็นนี้ทางเกาะลังกาวีและลาดาร์มีความตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่จะย่นระยะจากเดือนพฤศจิกายน มาเปิดเร็วขึ้น

*****ส่วนประเด็นที่สองเรื่องแรงงานทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ฝากเรื่องแรงงานซึ่งชาว จ.สตูล ไปทำงานของเกาะลังกาวี ค่อนข้างมากเป็นหลักหมื่นสองหมื่นคนตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เรื่องการข้ามแดนอะไรต่าง ๆ ทางผู้บริหารลาดาร์บอกว่า เรื่องนี้มีความพร้อมจะพูดคุยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นผู้บริหารลาด้าร์ ยังบอกว่าทางเกาะลังกาวี ได้เป็นจีโอพาร์ค ส่วนจ.สตูลเองก็เป็นจีโอพาร์ค  อาจจะเชื่อมความสัมพันธ์ ในเรื่องของจีโอพาร์ค หลังจากนี้จะทำหนังสือเชิญไปให้ผู้ว่าราชการ จ.สตูลและคณะเพื่อไปเยี่ยมเยียนเกาะลังกาวีและพูดคุยในรายละเอียดในร่วมความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งตนขอสรุปย่อ ๆในฐานะในฐานะผู้นำภาคเอกชนได้สรุปเพียงเท่านี้ครับ