รองผู้ว่าฯสุโขทัยคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์ 90 ตัว ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพัชรอร วงศ์กำแหง รองผวจ.สุโขทัย ประธานในการคัดเลือกผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทออัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสุโขทัย  ที่หน่วยงานราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 490 ตัว คัดเลือกให้เหลือเพียง 90 ตัว  เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

*****โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย,นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันคัดเลือกผีเสื้อประดิษฐ์จำนวน 90 ตัว  เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย   นำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง การน้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิตผ้าไทย เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น