กองทัพบกจัดโครงการ “โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย/จักรยานสานฝันปันสุข/ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ  ผบ.บชร.3  เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการ “โรงเรียน ชุมชน เบิกบาน อาหารปลอดภัย / จักรยานสานฝัน ปันสุข / ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ที่โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยมี พ.อ.สุริยัน  ประพิตรไพรศาล ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 พร้อมด้วย นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ,นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ  , กอ.รมน.จว.ส.ท., ผกก.สภ.คีรีมาศ, ผู้นำท้องถิ่น และ ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ

*****สำหรับโครงการดังกล่าว  เป็นนโยบายของกองทัพบก ในการส่งเสริมการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาจาก ทภ.3 , บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)  และส่วนราชการในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดี แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 20 ทุน , กิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 133 ถุง, มอบจักรยาน”สานฝัน ปันสุข”จำนวน 20 คัน ,

*****นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธิตทำปุ๋ยหมัก และกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงหน่วยได้จัดชุด ชป.กร.สร้างความรู้เรื่องสถาบันหลักให้กับเด็กนักเรียนโดยต่อเนื่องด้วย สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักและข้าราชการในพื้นที่ รวมทั้งได้ขอบคุณกองทัพบกที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป