นร.ปฐมวัยร.ร.อนุบาลแพร่เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่

*****แพร่.. ผู้สื่อข่าวรายง่านว่า นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ คณะผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย และนักเรียนชั้นปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่น ๆ  รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ให้เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงอนุบาลแพร่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งชม talk show โทษของการสูบบุหรี่ ระบายสีภาพเกี่ยวกับบุหรี่ เดินขบวนรณรงค์และแจกแผ่นพับให้คนในชุมชนพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนอีกด้วย