สะเทือนซางผู้ว่าฯ พังงา มีหนังสือด่วนที่สุด กำชับนายอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เข้มงวดไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันเด็ดขาด คาดโทศเล้นงานหนัก

*****พังงา.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(2 มิ.ย.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พง 0018.1/ว 2471  เรื่อง การกำชับไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ โดยมีสาระสำคัญคือ ตามที่ปรากฏข่าวสารที่มีการเผยแพร่ในโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนันและการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ โดยปรากฎมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนัน การลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวด้วยนั้น

*****เกี่ยวกับเรื่องนี้จังหวัดพังงา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้นายอำเภอทุกอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ดำเนินการดังนี้ 1. ให้ดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท อย่างเด็ดขาด  2. ให้นายอำเภอแจ้งประสานกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่อำเภอทุกแห่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนันหรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับมีส่วนรู้เห็นและเกี่ยวข้อง กับการเปิดบ่อนการพนันหรือการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่  3. ให้นายอำเภอ แจ้งกำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการเปิดบ่อนการพนัน หรือมีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่ โดยเฉพาะให้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

***** หากมีการปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้มีการเปิดบ่อนการพนัน การลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในหมู่บ้าน และมีส่วนรู้เห็น หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว ให้นายอำเภอดำเนินการทางวินัยและอาญากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ทุกอำเภอถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป