นายอำเภอหนองกุศรี กาฬสินธุ์ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการอบรมชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว  นายอำเภอหนองกุศรี กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก. นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธาน กต.ตร. พ.ต.ท.สุเมธ สอดสี รองผกก.(ป) นายแพทย์สัญญา สุปัญญาบุตร ผอ.รพ. นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายก ทต.หนองกุงศรี พร้อมหน.ส่วนราชการ กำนัน ผญบ.และชาวบ้านหนองกุงศรีหมู่ที่1 ได้ร่วมเปิดประชุมโครงการชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนแบบครบวงจร

*****พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี กล่าวว่า โครงการนี้ทางสภ.ได้รับมอบหมายจาก ตร.ภูธรกาฬสินธุ์และตร.ภาค4 ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดชุมชนโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง รวมถึงการบำบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้สภ.หนองกุงศรี จึงได้คัดเลือกชุมชนบ้านหนองกุงศรีหมูที่1เป็นพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองและบำบัดผู้ติดยาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานโครงการชุมชนยั่งยืน กล่าวว่าโครงการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับชุมชนเป็นอย่างมาก ต้องการให้ชุมชนนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมและบำบัดรักษาที่ถูกต้องตามขั้นตอนและยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่  เพราะที่ผ่านมาการบำบัดขาดความคุ้มกันทางใจ ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ จึงต้องกลับไปติดยาเสพติดซ้ำอีก จึงขอเป็นกำลังใจให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จทั้งผู้มารับการบำบัดและจนท.ผู้เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลอบรมในครั้งนี้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

*****นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธาน กต.ตร. สภ.หนองกุงศรี กล่าวว่า ขอให้พี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางจนท.วิทยากร ผู้ให้การอบรมและนำพาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติดให้ถาวรตลอดไป