ครั้งแรกที่ระยอง!! ทำพาสปอร์ตที่ห้างเซ็นทรัลระยอง 11-12 มิ.ย. นี้เท่านั้น

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการกงสุลจะให้บริการทำพาสปอร์ตสัญจรที่ห้องระยองฮอลล์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 มิ.ย. 65 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ไม่ต้องจองคิว วอล์คอินได้เลย สำหรับผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพียงนำบัตรประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม (หากมี) ส่วนผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้พ่อแม่มาเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ และเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เช่น สูติบัตรหรือบัตรประชาชนของเด็ก บัตรประชาชนของบิดามารดา เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร (สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน) ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

*****ทั้งนี้ ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดิมมาด้วย (กรณีหมดอายุ) แต่หากพาสปอร์ตเล่มเดิมสูญหาย จะต้องนำใบแจ้งความมาแสดง ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต,ราชการ,พระภิกษุ ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี) รวมค่าส่งเล่มทางไปรณีย์ (EMS) มีค่าบริการ 40 บาท ใช้เวลลา 3-5 วันทำการในการส่ง ในโอกาสนี้ กรมการกงสุลจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่สถานคุ้มครองเด็กและเยาวชนระยอง ได้แก่  Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้อง ๆ โดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้จัดการโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มอบสิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้น้อง ๆ อิ่มท้อง อุ่นใจ สร้างอนาคตสดใสด้วย