นายก อบต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิถต์ แถลงข่าวจัดใหญ่พื้นฟูประเพณี “งานประเพณีลอยกระทง ยลวิถีแข่งเรือ

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ เวลา 11.00 น.วันที่ 6 มิ.ย. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว หมู่ที่ 8 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิถต์ นายเฉลียว ลาบรรเทา นายก อบต.หาดงิ้ว แถลงข่าว “งานประเพณีลอยกระทง ยลวิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้” เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย  นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธนัท ลพเลิศ อาจารย์กรมศิลปากร ตัวแทนจาก อบจ.อุตรดิตถ์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ผุ้นำท้องที่ ผู้น้ำท้องถิ่น ร่วมงาน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

*****นายเฉลียว กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ “งานประเพณีลอยกระทง ยลวิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้” ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการสืบสานประเพณีไทย อีกทั้งยังอนุรักษ์วิถีการแข่งเรือในตำบลหาดงิ้ว ที่มีมาช้านาน ในปัจจุบันการแข่งเรือในตำบลหาดงิ้ว ไม่ได้มีการจัดการแข่งงขันมานานแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “งานประเพณีลอยกระทง ยลวิถีแข่งเรือหลวงพ่อไซร้” เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีแข่งเรือ ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป

*****สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อฟื้นฟูประเพณีการแข่งเรือและงานสืบสานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ เทิดไทร้ พ่อขุนรามฯ โดยจะมีประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดงาน ประเพณีการแข่งเรือของชาวตำบลหาดงิ้ว เนื่องจากสมัยก่อนหลังจากที่ชาวไร่ชาวนา เสร็จจากงานก็จะมีการฝึกซ้อมแข่งเรือ เพื่อประสานความรัก ความสามัคคี ในหมู่บ้านและเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จึงเกิดประเพณีการแข่งเรือนั้นขึ้น เรือแม่นางตะเคียนทั้ง 2 ลำ ลำที่ 1 อยู่ที่วัดหลวงพ่อไซร้ ส่วนอีกลำจะอยู่ที่ วัดหาดงิ้ว

*****“ในวันที่ 8 พ.ยง 65 จัดงานสืบสานประเพณีเผาเทียน เล่นไฟ เทิดไหร้ พ่อขุนรามฯ อบต.หาดงิ้ว แสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำ ที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ ตลอดจนเป็นขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำ ตำบลหาดงิ้ว เล็งเห็นการรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้มีให้สูญหาญไปตามการเวลาและยังคงเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกด้วย”นายเฉลียว  กล่าว