นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียเดินทางผ่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา ช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซียกันคึกคัก

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยที่ทำงานอยู่ในมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจำนวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่องจากตรงกับวันหยุดยาวที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางผ่านด่านพรมแดนเบตงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงแรม สถานประกอบการ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

*****โดยเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนเบตง กล่าวว่า ภายหลังที่คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass  ทำให้คนไทยเดินกลับมามากขึ้น   ส่วนคนต่างชาติยังคงต้องกรอกข้อมูลในระบบตามปกติ แต่ทุกคนไม่ต้องกักตัว และในข่วงวันที่ 15 มิ.ย.ของทุกปีจะเป็นวันหยุดปิดเทอมโรงเรียนในมาเลเซีย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง ไม่ต่ำกว่า วันละ2,000-3,000 คน เพื่อมาพักผ่อนและท่องเที่ยว  ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในรอบปีนี้  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามา มีทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซียในตัวเมืองเบตง และผ่านไปเที่ยวยัง จังหวัดท่องเที่ยวในภาคใต้ ทั้งยะลา สงขลา สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต

*****วันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยที่ทำงานอยู่ในมาเลเซีย จำนวน 650 คน ผ่านด่านพรมแดนเบตงเข้ามามากกว่าทุกวันที่ผ่านมา ซึ่งชาวต่างชาติยังคงต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แต่มีการปรับลดประเภทเอกสารต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน แต่ยังคงต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพิ่มขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรอง ป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งในการเฝ้าระวังการเกิดเหตุในทุกรูปแบบ

*****นอกจากนี้ทางการมาเลเซียอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้รับวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบ One Day Trip ได้แล้ว และผู้เดินทางจะต้องฉีดวัคซีนฯ ครบโดส ตามที่รัฐบาลมาเลเซียรับรอง และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ลงมา ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ RTK ก่อนเดินทางเข้าประเทศอีกต่อไป โดยจะต้องลงทะเบียน และกรอกข้อมูล (pre-departure form) ผ่านแอปฯ MySejahtera ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย เพื่อรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส  เช่น ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค และ วัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องบูสเตอร์โดส เข็ม 3 ส่วนผุ้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ วัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนแอสตราเซเนกา ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต้องบูสเตอร์โดส 3 เข็ม เท่านั้น  และเมื่อผ่านด่านต้องยื่น Passport  หรือ Border Pass ในการเดินทางผ่านแดนไทย และมาเลเซียทุกครั้ง

*****อีกทั้งผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียไม่ต้องซื้อประกันการเดินทางและประกันโควิดอีกต่อไป และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่ปิด แต่สำหรับสถานที่เปิดหรือกลางแจ้ง ไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือไม่ครบโดส จะต้องตรวจหาเชื้อฯ แบบ RT-PCR 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ และยังต้องตรวจหาเชื้อฯ แบบ RTK โดยสถานพยาบาลในมาเลเซียอีกครั้ง เมื่อเดินทางมาถึงมาเลเซียภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด สถานะในแอปฯ MySejahtera จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักทันทีเป็นเวลา 5 วัน

*****ส่วนการนำยานพาหนะเข้าออกไทย-มาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดนอำเภอเบตง จ.ยะลา  มีเงื่อนไขคือ คนไทยที่นำยานพาหนะเข้ามาเลเซีย หรือ คนมาเลเซียที่ต้องการนำยานพาหนะเข้าไทย จะต้องมีหนังสือเดินทาง หรือหนังสือผ่านแดน คู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการซื้อประกันภัยรถ แต่หากชื่อไม่ตรงกับผู้ครอบครองรถ จะต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ แต่หากเป็นคนไทยที่ใช้รถมาเลเซียเข้ามาจะต้องมีเอกสารยืนยันที่อยู่หรือ มีใบทะเบียนสมรสกับชาวมาเลเซีย หรือ มีหลักฐานการทำงานในมาเลเซีย ส่วนรถมาเลเซียที่ตกค้างในไทย ต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการแอบอ้างยานพาหนะออกนอกประเทศผิดกฎหมาย โดยจะได้รับการผ่อนผันการชำระค่าปรับที่อยู่เกินเวลาภายในเดือนนี้ ส่วนรถของไทยที่ตกค้างในมาเลเซีย ต้องยื่นต้นฉบับใบขนสินค้าพิเศษฉบับเดิม หากไม่มีเอกสารประกอบจะถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท