กกต.จัดประชุมพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานและยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 704 -705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

*****ในการนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 6 คน นำเสนอภารกิจงาน โครงการกิจกรรมการปฏิบัติงาน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในแต่ละกลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กลุ่มภารกิจพรรคการเมือง กลุ่มภารกิจบริหารงานเลือกตั้ง กลุ่มภารกิจงานการมีส่วนร่วม กลุ่มภารกิจบริหารกลาง และกลุ่มภารกิจอื่นที่ไม่สังกัดด้าน

*****รวมถึงมีการทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำระบบ “การจัดการความรู้” เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาบุคลากรและเกิดการถ่ายโอนความรู้ไปทั่วทั้งองค์กรต่อไป