ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ดสู่ความยั่งยืน

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมี นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม  ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

*****นายศึกษา สุวรรณธาดา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี่ เพื่อให้ความรู้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว สถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว และภาคีเครือข่าย ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพ การบริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานทางการท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้บริการ เกิดความมั่นใจในสถานบริการทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ สู่ระดับสากล

***** กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำในด้าน สถานประกอบการ การท่องเที่ยวเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ส่งเสริมให้คุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย มีมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ระหว่างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถสู่ระดับสากล เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คนจากทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด