รองนายกฯ “วิษณุ” ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เดินทางมาเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบรพ.สต.ทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เดินทางมาเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 49 จังหวัด โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และนายธีรพัฒน์ ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมในพิธีภาระกิจส่งมอบครั้งนี้ด้วยที่โรงแรมแกรนด์มิราเคิล  เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65

*****นายวิษณุ กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และชีวิต อย่างไรก็ดี หลักของการถ่ายโอนภารกิจฯ นั้นมีอยู่ว่าถ้างานไป เงิน บุคลากร เครื่องมือก็ต้องไปด้วย เพราะในอดีตที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเรื่องการทำถนนที่เป็นของส่วนกลาง เมื่อถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นดูแลต่อนั้น ค่าดูแลบำรุง รักษาทาง หรือนายช่างไม่ได้ตามไปด้วย ซึ่งส่วนนนี้มีบทเรียนมาแล้ว ฉะนั้นก็ต้องมีความพร้อมทั้งงาน เงิน คน และเครื่องมือ

*****รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะถ่ายโอนภารกิจในด้านต่างๆ จากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจฯ เป็นการเปลี่ยนมือจากผู้ที่เคยทำให้แก่ผู้ที่ไม่เคยทำ และอาจจะทำให้เกิดความไม่ค่อยไว้วางใจได้ อย่างไรก็ดี ก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แม้ว่าอาจจะยังมีห่วงอยู่บ้าง แต่ก็เข้าใจว่าจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจฯ รวมไปถึงขอบคุณท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบจ. ที่แสดงความพร้อมในการรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้เห็น แต่ผมมีความไว้วางใจท้องถิ่น เพราะถ้าท้องถิ่นใดไม่พร้อมเขาก็จะไม่กล้ารับถ่ายโอนฯ ถ้าเขาบอกว่าจะรับก็แปลว่าเขาพร้อม ที่สำคัญคือเขาไปเดิมพันกับนายของเขานั่นก็คือประชาชนที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลและเห็นว่าดีหรือไม่ดีนายวิษณุ กล่าว

*****สำหรับพิธีส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้มีการส่งมอบ อบจ. จำนวน 49 จังหวัด รพ.สต. จำนวน 3,265 แห่ง และบุคลากร จำนวน 21,917 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการถ่ายโอน รพ.สต. ไปแล้ว 512 แห่ง ส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาผ่านสภาในวาระที่ 2 โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ก้อน ได้แก่ 1. เงินเดือนบุคลากร ซึ่งจะเป็นการย้ายงบประมาณจาก สธ. ไปยัง อบจ. 2. งบประมาณดำเนินงาน S M L ต้องใช้การแปรญัตติ เพราะเป็นเงินเพิ่มพิเศษที่ ก.ก.ถ. ตั้งขึ้นเพื่อให้ รพ.สต. นำไปใช้บริหาร หากไม่สำเร็จก็จะดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป