การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเกษตรกร สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเกษตรกร ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ที่สวนทุเรียน ไร่พารวย บ้านหนองเขื่อง หมู่ 1 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ โดยมีนายทวี บุญชิด นายก อบต.น้ำอ้อม พร้อมด้วยเกษตรกร ให้การต้อนรับ นายนุกุล คงสมโอษฐ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกรในตำบลน้ำอ้อมได้รับประโยชน์ทั้งตำบล

*****นายนุกุล คงสมโอษฐ์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์กล่าวว่า ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนทั้งหมด 23 งาน และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 3 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,850,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้บริการไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตร สามารถไฟฟ้าเป็นปัจจัยในการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร เพื่อประสิทธิผลของการผลิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ด้วย

*****ด้านนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า อำเภอกันทรลักษ์เป็นแหล่งผลิตทุเรียนภูเขาไฟมากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟจะออกสู่ตลาดมากที่สุด ผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟปีนี้จะมีประมาณ 4,500 ตัน อำเภอกันทรลักษ์ได้กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2565 นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาเยี่ยมชม ชิมและซื้อทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษคือกรอบนอก นุ่มใน เมล็ดเล็กลีบ กลิ่นไม่แรง ละมูนที่ลิ้น ละลายที่ใจ.