ผู้ว่าฯระยองประธานกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 120 กรมชลประทาน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 120 กรมชลประทาน จัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยโครงการชลประทานระยอง และหน่วยงานชลประทานภายในจังหวัดระยอง ภายในงานมีกิจกรรม “Fruit Fun Fair” นิทรรศการทางวิชาการ การเสวนาเรื่อง”ระยองรวมพลัง & ประสาน จัดการน้ำเกษตร – อุตสาหกรรม พัฒนา EEC” และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิ.ย.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สร้างการรับรู้ถึงภารกิจ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนั้น ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

*****นายสุรชัย นานำผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง กล่าวว่า ระบบชลประทานและการจัดการน้ำมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย แต่ที่ปรากฏชัดที่มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานคือในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้ง”กรมคลอง”ในวันที่ 13 มิ.ย.พ.ศ.2445 เพื่อช่วยขุดลอกคลอง และวางระบบน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต่อมาในปี พ.ศ.2457 รัชกาลที่ 6 ได้ทรงเปลี่ยนชื่อจาก”กรมคลอง”เป็น”กรมทดน้ำ”เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ดำเนินการ และจากนั้นในปี พ.ศ. 2470 รัชกาลที่ 7 ทรงเปลี่ยนชื่อจาก”กรมทดน้ำ” เป็น”กรมชลประทาน”เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวันนี้เวียนมาบรรจบ”กรมชลประทานครบรอบสถาปนาปีที่ 120″ อีกครั้ง