22 กันยายน 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

พ่อเมืองกาญจน์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด นำส่วนราชการลงพื้นที่ อ.ศรีสวัสดิ์ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” ให้กับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ

*****กาญจนบุรี.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 14 มิ.ย.65 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี  เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565ที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมหวัง บุญระยอง รองผวจ. นายรณภพ เวียงสิมมา รองผวจ. นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม โดยมี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในท้องที่ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของราษฎร์ในพื้นที่ของ

***** ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้  พร้อมทั้งได้มีการออกเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อนำหน่วยงานภาครัฐไปช่วยเหลือตามความต้องการเพื่อดูแลส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์

***** จากนั้นแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4 คณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ รวมจำนวน 15 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

***** โดยคณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานต่างๆ ไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP  ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 3 ครัวเรือน โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพและหน่วยงานต่างๆก็ได้นำข้าวสาร อาหารแห้งไปมอบให้อีกด้วย  นอกจากนี้ ทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยร่วมกับอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป