4 ตุลาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จัดยิ่งใหญ่งานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

*****ปทุมธานี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี จัดงานภูมิศิลป์ถิ่นปทุมธานี ดำเนินการภายใต้รัฐบาล ข้อที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของ ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี  ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว เชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ โดยกิจกรรมดังกล่าวควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้  จังหวัดปทุมธานีเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งคนในพื้นที่ นอกพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสร้างรายได้ให้กับ ชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565ที่ สวนเทพปทุม (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า)

*****สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้      ด้านวัฒนธรรม แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสาธิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนิดมีลักษณะเด่น นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ   ให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด   อาทิ ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว น้ำนมข้าวยาคู ก๋วยเตี๋ยวมอญ ยาหม่อง สมุนไพรบ้านต้นโพธิ์    เครื่องประดับจากเชือก  กระเป๋าป่านศรนารายณ์

*****นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดปทุมธานี รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง  ขวัญใจแม่ยก ตรี ไชยณรงค์  (23 มิถุนายน)  รุ่ง สุริยา (24 มิถุนายน) และนักร้องเสียงหวานฝน ธนสุทร  (25 มิถุนายน) ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่นของดีจังหวัดปทุมธานี

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน