สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ Facebook ประเทศไทย จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองในประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง เพื่อให้เข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ