สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ มอบเต็นท์ ให้ สนง.ที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันทมี่ 17 มิ.ย. นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ร่วมบริจาคเต็นท์ ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 เมตร จำนวน 2 หลัง มูลค่า 36,400.-บาท มอบให้แก่ทางราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในราชการในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

***** นายประพันธ์  มายรรยงค์  ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า  ปัจจุบันมีประชาชน มาติดต่อสำนักงานที่ดินในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก สถานที่รับรองของทางราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตล์ ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรับรองประชาชนผู้มาติดต่อ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการช่วยเหลือทางราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการเอื้ออาทรต่อชุมชนของสหกรณ์ ซึ่งมี นางสาวอรพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

 ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน